1.) ข้อมูลผู้ชำระค่าสมัครเรียน

  2.) ส่งหลักฐานการชำระเงิน

  แนบไฟล์นามสกุล : jpg, png, gif, pdf และ docx

  สำนักรับสมัครนักศึกษา

  • มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (BTU)
   16/10 ถนนเลียบคลองทวีวัฒนา
   เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร
   รหัสไปรษณีย์ 10170
  • 099-497-2333

  • 099-426-2525

  • btu.ac.th@gmail.com

  • btu-admission.com/


   1.) ข้อมูลผู้ชำระค่าสมัครเรียน

   2.) ส่งหลักฐานการชำระเงิน

   แนบไฟล์นามสกุล : jpg, png, gif, pdf และ docx

   สำนักรับสมัครนักศึกษา ระบบออนไลน์

   • มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (BTU)
    16/10 ถนนเลียบคลองทวีวัฒนา
    เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร
    รหัสไปรษณีย์ 10170
   • 099-497-2333

   • 099-426-2525

   • btu.ac.th@gmail.com

   • btu-admission.com/

   © 2018 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี Bangkokthonburi University (BTU)

   © 2018 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

   Bangkokthonburi University (BTU)