มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ค่าเทอมตลอดหลักสูตร

รายละเอียดค่าสมัครเรียนและจำนวนเงินลงทะเบียนแรกเข้า


สำหรับผู้สนใจสมัครเรียน กับ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี BTU จะมีค่าสมัครเรียน 500 บาท และลงทะเบียนเรียนแรกเข้า 2,500 บาท ในระดับปริญญาตรี หรือหากผู้สมัครเรียนต้องการกู้กองทุน กยศ. หรือ กรอ. จะมีค่าสมัครเรียน 500 บาท และจะได้รับเอกสารเพื่อดำเนินการกู้กองทุน กยศ. หรือ กรอ. ตามขั้นตอน โดยอยู่ในการดูแลให้คำปรึกษาจากอาจารย์ผู้รับสมัครเรียนผ่านช่องทาง LINE หรือ Facebook ทุกขั้นตอน และหากผู้สมัครเรียนต้องการทราบค่าเทอมหลักสูตรปริญญาตรีตลอดหลักสูตร ข้อมูลรายละเอียดส่วนนี้จะขึ้นอยู่กับวุฒิการศึกษาและการสมัครเข้าเรียนในคณะที่ต้องการ โดยค่าเทอม **รวมตลอดหลักสูตรจะเริ่มต้นที่ประมาณ 147,000 บาท (ผ่อนชำระเป็นรายเทอมได้) สำหรับผู้สมัครเรียนที่นำวุฒิการศึกษา ปวส. เข้าเรียนต่อในหลักสูตรปริญญาตรี เทียบโอน 2 ปี

และสำหรับผู้สมัครเรียนที่นำวุฒิการศึกษา ม.6 ปวช. กศน./เทียบระดับ เข้าเรียนต่อในหลักสูตรปริญญาตรี ทั้ง 3 ปี และ 4 ปี จะมีค่าเทอม **รวมตลอดหลักสูตรเริ่มต้นที่ประมาณ 197,785 บาท (ผ่อนชำระเป็นรายเทอมได้)

ทั้งนี้ค่าสมัครเรียนหรือค่าเทอมในหลักสูตรปริญญาโท หลักสูตรปริญญาเอก หรือหลักสูตรระยะสั้น ข้อมูลค่าเทอมส่วนนี้ทางสำนักรับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี BTU ได้จัดเตรียมอาจารย์แนะแนวการศึกษาต่อพร้อมบริการให้ข้อมูลแบบ One Stop Service ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียหรือทางโทรศัพท์โดยคลิกที่ปุ่ม "ติดต่อ" ด้านล่าง


ชำระค่าสมัครเรียนได้ง่ายผ่าน Mobile Banking

 • ชื่อธนาคาร ธนาคารกรุงเทพ
 • ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
 • เลขที่บัญชี 047-8-000011


สอบถามค่าเทอมในแต่ละภาคเรียนและการผ่อนชำระ

ผู้สนใจสมัครเรียนทุกหลักสูตร สามารถติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลที่ต้องการทราบผ่าน 3 ช่องทางด้านล่างนี้


ติดต่อผ่าน L I N E OA (24 ชม.) ติดต่อผ่าน Facebook (24 ชม.) โทรหาเราที่ 0 9 9 4 9 7 2 3 3 3

ค่าเทอมปี 2566 หลักสูตร ป.ตรี เทียบโอน 2 ปี

รายละเอียดค่าเทอมแต่ละหลักสูตรอาจมีการเปลี่ยนแปลง สามารถสอบถามโดยตรงได้ที่ช่องทางด้านบนค่ะ
คณะบริหารธุรกิจ รอบเรียน ค่าเทอมตลอดหลักสูตร
สาขาวิชาการตลาด (ปวส.) ปกติ พิเศษ 137,000
สาขาวิชาการจัดการ (ปวส.) ปกติ พิเศษ ออนไลน์ 137,000
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม (ปวส.) ปกติ พิเศษ 137,000
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ปวส.) ปกติ พิเศษ 140,000
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (ปวส.) ปกติ พิเศษ ออนไลน์ 140,000
คณะบัญชี รอบเรียน ค่าเทอมตลอดหลักสูตร
สาขาวิชาการบัญชี (ปวส.) ปกติ พิเศษ 137,000
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรม รอบเรียน ค่าเทอมตลอดหลักสูตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ปวส.) ปกติ พิเศษ 162,400
คณะนิติศาสตร์ รอบเรียน ค่าเทอมตลอดหลักสูตร
สาขาวิชานิติศาสตร์ (ปวส.) ปกติ พิเศษ 190,000
สาขาวิชานิติศาสตร์ (ป.ตรี ใบที่ 2) ปกติ พิเศษ 140,000
คณะรัฐศาสตร์ รอบเรียน ค่าเทอมตลอดหลักสูตร
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ปวส.) ปกติ พิเศษ ออนไลน์ 137,000
คณะศิลปศาสตร์ รอบเรียน ค่าเทอมตลอดหลักสูตร
สาขาวิชาการท่องเที่ยว (ปวส.) ปกติ พิเศษ 140,000
สาขาวิชาการโรงแรม (ปวส.) ปกติ พิเศษ 140,000
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ปวส.) ปกติ พิเศษ 140,000
คณะวิศวกรรมศาสตร์ รอบเรียน ค่าเทอมตลอดหลักสูตร
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ปวส.) ปกติ พิเศษ 210,000
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ป.ตรี ใบที่ 2) ปกติ พิเศษ 185,000
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ปวส.) ปกติ พิเศษ 210,000
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ป.ตรี ใบที่ 2) ปกติ พิเศษ 185,000
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (ปวส.) ปกติ พิเศษ 210,000
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (ป.ตรี ใบที่ 2) ปกติ พิเศษ 185,000

ค่าเทอมปี 2566 หลักสูตร ป.ตรี

รายละเอียดค่าเทอมแต่ละหลักสูตรอาจมีการเปลี่ยนแปลง สามารถสอบถามโดยตรงได้ที่ช่องทางด้านบนค่ะ
คณะบริหารธุรกิจ รอบเรียน ค่าเทอมตลอดหลักสูตร
สาขาวิชาการจัดการ ปกติ พิเศษ ออนไลน์ 197,785
สาขาวิชาการตลาด ปกติ พิเศษ 197,785
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม ปกติ พิเศษ 197,785
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปกติ พิเศษ 221,995
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ปกติ พิเศษ ออนไลน์ 221,995
สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ปกติ พิเศษ สอบถามผ่าน LINE OA
สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการค้า ปกติ พิเศษ สอบถามผ่าน LINE OA
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ปกติ พิเศษ สอบถามผ่าน LINE OA
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสุขภาพ ปกติ พิเศษ สอบถามผ่าน LINE OA
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจเสริมสวยและความงาม ปกติ พิเศษ สอบถามผ่าน LINE OA
คณะรัฐศาสตร์ รอบเรียน ค่าเทอมตลอดหลักสูตร
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ปกติ พิเศษ ออนไลน์ 197,785
สาขาวิชาการเมืองการปกครอง ปกติ พิเศษ สอบถามผ่าน LINE OA
คณะบัญชี รอบเรียน ค่าเทอมตลอดหลักสูตร
สาขาวิชาการบัญชี ปกติ พิเศษ 224,200
คณะศิลปศาสตร์ รอบเรียน ค่าเทอมตลอดหลักสูตร
สาขาวิชาการโรงแรม ปกติ พิเศษ 240,000
สาขาวิชาการท่องเที่ยว ปกติ พิเศษ 240,000
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ปกติ พิเศษ 240,000
สาขาวิชาภาษาไทย ปกติ พิเศษ สอบถามผ่าน LINE OA
คณะนิติศาสตร์ รอบเรียน ค่าเทอมตลอดหลักสูตร
สาขาวิชานิติศาสตร์ ปกติ พิเศษ 240,000
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา รอบเรียน ค่าเทอมตลอดหลักสูตร
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ปกติ พิเศษ 240,000
สาขาวิชาพลศึกษา ปกติ พิเศษ สอบถามผ่าน LINE OA
คณะนิเทศศาสตร์ รอบเรียน ค่าเทอมตลอดหลักสูตร
สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบสื่อและการผลิตสื่อ ปกติ พิเศษ 245,000
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รอบเรียน ค่าเทอมตลอดหลักสูตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปกติ พิเศษ 259,595
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ปกติ พิเศษ สอบถามผ่าน LINE OA
สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น ปกติ พิเศษ สอบถามผ่าน LINE OA
คณะดุริยางคศาสตร์ รอบเรียน ค่าเทอมตลอดหลักสูตร
สาขาวิชาสหวิทยาการดนตรี ปกติ 251,700
คณะวิศวกรรมศาสตร์ รอบเรียน ค่าเทอมตลอดหลักสูตร
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ปกติ พิเศษ 280,000
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ปกติ พิเศษ 280,000
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ปกติ พิเศษ 280,000
สาขาวิชาวิศวกรรมซ่อมบำรุงรักษาอากาศยาน ปกติ 360,000
คณะศิลปศาสตร์ รอบเรียน ค่าเทอมตลอดหลักสูตร
สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์การออกแบบผลิตภัณฑ์ ปกติ 280,000
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รอบเรียน ค่าเทอมตลอดหลักสูตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ปกติ พิเศษ 280,000
สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น ปกติ พิเศษ 280,000
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปกติ พิเศษ สอบถามผ่าน LINE OA
คณะศึกษาศาสตร์ รอบเรียน ค่าเทอมตลอดหลักสูตร
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ปกติ 240,000
สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา ปกติ 240,000
สาขาวิชาพลศึกษา ปกติ 240,000
สาขาวิชาดนตรีศึกษา ปกติ 240,000
คณะสาธารณสุขศาสตร์ รอบเรียน ค่าเทอมตลอดหลักสูตร
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ปกติ 504,000
คณะทันตแพทย์ศาสตร์ รอบเรียน ค่าเทอมตลอดหลักสูตร
สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ ปกติ 5,400,000
คณะพยาบาลศาสตร์ รอบเรียน ค่าเทอมตลอดหลักสูตร
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ปกติ 740,000

  1.) ข้อมูลผู้ชำระค่าสมัครเรียน

  2.) ส่งหลักฐานการชำระเงิน

  แนบไฟล์นามสกุล : jpg, png, gif, pdf และ docx

  สำนักรับสมัครนักศึกษา

  • มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (BTU)
   16/10 ถนนเลียบคลองทวีวัฒนา
   เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร
   รหัสไปรษณีย์ 10170
  • 099-497-2333

  • 099-426-2525

  • btu.ac.th@gmail.com

  • btu-admission.com/


   1.) ข้อมูลผู้ชำระค่าสมัครเรียน

   2.) ส่งหลักฐานการชำระเงิน

   แนบไฟล์นามสกุล : jpg, png, gif, pdf และ docx

   สำนักรับสมัครนักศึกษา ระบบออนไลน์

   • มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (BTU)
    16/10 ถนนเลียบคลองทวีวัฒนา
    เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร
    รหัสไปรษณีย์ 10170
   • 099-497-2333

   • 099-426-2525

   • btu.ac.th@gmail.com

   • btu-admission.com/

   © 2018 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี Bangkokthonburi University (BTU)

   © 2018 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

   Bangkokthonburi University (BTU)