สมัครง่ายพร้อมเรียนได้ทันที

เรียน ป.ตรี หลักสูตรทางไกล ดีอย่างไร?


สามารถเข้าเรียนได้ทันที เพียงลงทะเบียน 3,000 บาท

สามารถเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา ผ่าน Website ระบบ LMS

ป.ตรี จบเร็วกว่า ทั้งในหลักสูตร 4ปี หรือเทียบโอน 2ปี

สะดวกผู้เรียนสามารถ แบ่งชำระค่าเทอม เป็นรายเดือนได้

บริการดูแลการกู้ยืมเรียน ผ่านกองทุน กรอ. และ กยศ.

สมัครเรียนง่ายผ่าน LINE Facebook และบนเว็บไซต์


จุดเด่นของ ป.ตรี หลักสูตรทางไกล

 • อยู่ที่ไหนก็เรียนได้ ช่วยให้ผู้เรียนเข้าเรียนได้สะดวกผ่าน Website ระบบ LMS ได้ตลอด 24 ชม.
 • เรียนเวลาไหนก็ได้ สามารถเข้าเรียนได้ตลอดเวลาตามที่ผู้เรียนสะดวกทบทวน
 • มีที่ปรึกษาดูแลตลอดการเรียน มีระบบไลน์กลุ่ม พูดคุย พบปะ แลกเปลี่ยนการเรียนรู้

ขั้นตอนการสมัครเรียน


 • กรอกใบสมัครเรียนบนแบบฟอร์มด้านล่างนี้ หรือ
 • สมัครและส่งเอกสารการสมัครเรียนผ่าน LINE (คลิก)
 • รับใบเสร็จรับเงิน และ รหัสเข้าเรียนผ่านระบบ LMS ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
 • เข้ากลุ่ม LINE เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรียนอย่างเป็นกันเอง

สมัครเรียน ป.ตรี หลักสูตรทางไกล

ใบสมัครและข้อมูลที่เกี่ยวกับหลักสูตร


สิทธิพิเศษ ผู้สนใจสามารถกรอกใบสมัครเรียนผ่านช่องทางออนไลน์ได้ทันที


  ข้อมูลผู้สมัครเรียน

  หลักสูตรปริญญาตรี

  • รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) และประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือวุฒิการศึกษาเทียบเท่าอื่นๆ ที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง

  หลักสูตรต่อเนื่อง/เทียบโอนหน่วยกิต

  • รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา (ปวส. หรือ ปวท.) หรือเทียบเท่า
  • รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาอื่น ๆ
  • รับสมัครผู้ที่กำลังศึกษาจากมหาวิทยาลัยอื่น ๆ หรือสถาบันการศึกษาขั้นสูงในประเทศ-ต่างประเทศ โดยขอเทียบโอนวิชาเรียน และโอนหน่วยกิต

  คณะบริหารธุรกิจ

  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
  • สาขาวิชาการจัดการ
  • สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

  คณะรัฐศาสตร์

  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
  • สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

  ระบบการให้บริการจัดการเรียนการสอน

  ระบบออนไลน์ จะประกอบด้วยระบบงานต่างๆ ที่ให้บริการผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ได้แก่ ระบบลงทะเบียน ระบบชำระเงิน ระบบบริหารจัดการการเรียนรู้ ระบบถ่ายทอดสดและบริการวิดีทัศน์ตามประสงค์ ระบบแฟ้มผลงานดิจิทัล
  ระบบออฟไลน์ นักศึกษาจะสามารถเข้าพบกลุ่ม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้ที่ Co-Learning Space ซึ่งจะจัดตั้งขึ้นตามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับองค์กรพันธมิตรต่างๆ ที่ประสงค์จะร่วมให้บริการการเรียนรู้ร่วมกับมหาวิทยาลัย ซึ่ง Co-Learning Space นี้จะไม่ใช่ห้องเรียน แต่จะเป็นศูนย์ให้บริการระบบเครือข่ายที่ทันสมัย ที่ผู้เรียนจะสามารถใช้บริการการเรียนการสอนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ นอกจาก Co-Learning Space แล้ว มหาวิทยาลัยยังมีตำรามาตรฐาน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้ในการศึกษาหาความรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพ
  สถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม ที่ผู้เรียนรู้สามารถรับชมรายการเนื้อหาสาระการเรียนรู้ต่างๆ ผ่านเครื่องรับโทรทัศน์และสามารถชมรายการย้อนหลังได้ทางระบบออนไลน์อีกด้วย

  สิทธิพิเศษสำหรับผู้สมัครเรียนผ่านช่องทางออนไลน์

  • สะดวก รวดเร็ว เพียงชำระค่าสมัครเรียน 500 บาท บท Mobile Banking ได้ทันที
  • ได้รับสิทธิ์ลงทะเบียนเข้าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยครั้งแรก เพียง 5,000 บาท
  • ได้รับสิทธิ์ผ่อนชำระค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษาเป็นรายเดือนได้ตลอดหลักสูตร
  • ได้รับสิทธิ์กู้เงินเรียนกับธนาคารออมสิน (สินเชื่อเพื่อการศึกษา) หรือกองทุน กยศ. และ กรอ.
  • พร้อมรับสิทธิประโยชน์ทางการศึกษาอีกมากมายที่ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

  สมัครเรียน ป.ตรี หลักสูตรทางไกล

  ใบสมัครและข้อมูลที่เกี่ยวกับหลักสูตร


  สิทธิพิเศษ ผู้สนใจสามารถกรอกใบสมัครเรียนผ่านช่องทางออนไลน์ได้ทันที


   กรอกข้อมูลผู้สมัครเรียน

   หลักสูตรปริญญาตรี

   • รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) และประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือวุฒิการศึกษาเทียบเท่าอื่นๆ ที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง

   หลักสูตรต่อเนื่อง/เทียบโอนหน่วยกิต

   • รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา (ปวส. หรือ ปวท.) หรือเทียบเท่า
   • รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาอื่น ๆ
   • รับสมัครผู้ที่กำลังศึกษาจากมหาวิทยาลัยอื่น ๆ หรือสถาบันการศึกษาขั้นสูงในประเทศ-ต่างประเทศ โดยขอเทียบโอนวิชาเรียน และโอนหน่วยกิต

   คณะบริหารธุรกิจ

   หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • สาขาวิชาการจัดการ
   • สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

   คณะรัฐศาสตร์

   หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
   • สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

   ระบบการให้บริการจัดการเรียนการสอน

   ระบบออนไลน์ จะประกอบด้วยระบบงานต่างๆ ที่ให้บริการผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ได้แก่ ระบบลงทะเบียน ระบบชำระเงิน ระบบบริหารจัดการการเรียนรู้ ระบบถ่ายทอดสดและบริการวิดีทัศน์ตามประสงค์ ระบบแฟ้มผลงานดิจิทัล
   ระบบออฟไลน์ นักศึกษาจะสามารถเข้าพบกลุ่ม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้ที่ Co-Learning Space ซึ่งจะจัดตั้งขึ้นตามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับองค์กรพันธมิตรต่างๆ ที่ประสงค์จะร่วมให้บริการการเรียนรู้ร่วมกับมหาวิทยาลัย ซึ่ง Co-Learning Space นี้จะไม่ใช่ห้องเรียน แต่จะเป็นศูนย์ให้บริการระบบเครือข่ายที่ทันสมัย ที่ผู้เรียนจะสามารถใช้บริการการเรียนการสอนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ นอกจาก Co-Learning Space แล้ว มหาวิทยาลัยยังมีตำรามาตรฐาน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้ในการศึกษาหาความรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพ
   สถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม ที่ผู้เรียนรู้สามารถรับชมรายการเนื้อหาสาระการเรียนรู้ต่างๆ ผ่านเครื่องรับโทรทัศน์และสามารถชมรายการย้อนหลังได้ทางระบบออนไลน์อีกด้วย

   สิทธิพิเศษสำหรับผู้สมัครเรียนผ่านช่องทางออนไลน์

   • สะดวก รวดเร็ว เพียงชำระค่าสมัครเรียน 500 บาท บท Mobile Banking ได้ทันที
   • ได้รับสิทธิ์ลงทะเบียนเข้าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยครั้งแรก เพียง 5,000 บาท
   • ได้รับสิทธิ์ผ่อนชำระค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษาเป็นรายเดือนได้ตลอดหลักสูตร
   • ได้รับสิทธิ์กู้เงินเรียนกับธนาคารออมสิน (สินเชื่อเพื่อการศึกษา) หรือกองทุน กยศ. และ กรอ.
   • พร้อมรับสิทธิประโยชน์ทางการศึกษาอีกมากมายที่ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

   สอบถามค่าเทอมหรือข้อมูลที่คุณอยากรู้ได้ทันที

   เพิ่มเพื่อน

   ผู้สนใจสมัครเรียน ป.ตรี หลักสูตรทางไกล ผ่านช่องทางออนไลน์ สามารถขอรับข้อมูลที่ต้องการได้ 3 ช่องทางดังนี้


   ติดต่อผ่าน L I N E OA (24 ชม.) ติดต่อผ่าน Facebook (24 ชม.) โทรหาเราที่ 0 9 9 4 9 7 2 3 3 3

   ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็สามารถสมัครเรียนได้

   กำลังเปิดรับสมัครเรียน ป.ตรี หลักสูตรทางไกล

   วีดีโอแนะนำ ป.ตรี หลักสูตรทางไกล (มีเสียงดนตรีประกอบ)

   รวมคำถามที่พบบ่อยสำหรับผู้สมัครเรียน ป.ตรี หลักสูตรทางไกล

   ระบบการเรียน ป.ตรี หลักสูตรทางไกล กับ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เป็นอย่างไร?

   อยู่ที่ไหนก็เรียนได้ผ่าน Website ระบบ LMS ช่วยให้ผู้เรียนประหยัดค่าใช้จ่าย

   นักศึกษาที่สมัครเข้าเรียน ป.ตรี หลักสูตรทางไกล สามารถทำการ login เข้าสู่ระบบการเรียนการสอนที่ btude.bkkthon.ac.th และทำการศึกษาด้วยตนเองได้ตลอดเวลา ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ แท็ปเล็ต หรือคอมพิวเตอร์

   นักศึกษาเรียน ป.ตรี หลักสูตรทางไกล ต้องเข้ามหาวิทยาลัยกี่ครั้ง?

   การเข้ามหาวิทยาลัยสำหรับนักศึกษาหลักสูตรทางไกล

   มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี โดย สถาบันการศึกษาทางไกล BTU DE กำหนดให้นักศึกษาที่เรียนหลักสูตรทางไกล ติดต่อเพื่อประชุมชี้แจงข้อมูลข่าวสารด้านการศึกษา 1 ครั้ง และวันสอบปลายภาคเรียน 1 ครั้ง (ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)

   ต้องการสมัครเรียนตอนนี้ ต้องชำระค่าลงทะเบียนเท่าไหร่?

   ผู้สมัครเรียนสามารถชำระค่าสมัครเรียน 500 บาท

   สำหรับผู้สนใจสมัครเรียนที่ทำการลงทะเบียนในแบบฟอร์ม [สำรองที่นั่งเรียน] ไว้เรียบร้อยแล้ว จะได้รับสิทธิพิเศษในการดูแลกระบวนการด้านการสมัครเรียนแบบครบวงจร และผู้สมัครเรียนยังสามารถลงทะเบียนเรียนเริ่มต้นเพียง 5,000 บาท ก็สามารถเข้าเรียนในระบบ LMS ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีได้ทันที

   รวมค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรประมาณเท่าไหร่?

   การประมาณการค่าใช้จ่ายในแต่ละหลักสูตร

   สำหรับผู้สนใจข้อมูลด้านค่าใช้จ่ายในแต่ละหลักสูตรโดยละเอียด ทางมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีได้จัดเตรียมอาจารย์ผู้ประสานงานแนะแนวการศึกษาไว้ให้ข้อมูลโดยตรง ซึ่งสามารถติดต่อได้ที่ BTU Contact Center: 099-497-2333 หรือดูค่าเทอม ม.กรุงเทพธนบุรี BTU ได้ด้วยตนเองที่นี่ คลิกดูค่าเทอม

   การผ่อนชำระค่าเล่าเรียนต้องทำอย่างไร?

   การผ่อนชำระค่าเล่าเรียนเป็นรายเดือน

   นักศึกษาที่เรียน ป.ตรี หลักสูตรทางไกล สามารถเข้าโปรแกรมการผ่อนชำระค่าเทอมได้ตลอดหลักสูตรในขณะที่กำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี สามารถชำระค่าเล่าเรียนได้เดือนละ 1 ครั้ง และชำระให้เรียบร้อยเป็นรายภาคเรียน

   หลักเกณฑ์การกู้ยืมสินเชื่อเพื่อการศึกษาเป็นอย่างไร?

   บริการสินเชื่อเพื่อการศึกษา โดย ธนาคารออมสิน หรือ กองทุน กรอ. - กยศ.

   นักศึกษาที่เรียน ป.ตรี หลักสูตรทางไกล สามารถติดต่อขอใช้บริการให้คำแนะนำสินเชื่อเพื่อการศึกษาได้ที่ อ.กันตินันท์ ศรีประสงค์ สถาบันการศึกษาทางไกล มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี อาคาร 15 ชั้น 2 ห้อง สำนักรับสมัครนักศึกษา ผ่านช่องทางออนไลน์ btu-admission.com โทรศัพท์ 099-426-2525

   สำนักรับสมัครนักศึกษา

   • มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (BTU)
    16/10 ถนนเลียบคลองทวีวัฒนา
    เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร
    รหัสไปรษณีย์ 10170
   • 099-497-2333

   • 099-426-2525

   • btu.ac.th@gmail.com

   • btu-admission.com/

   รวมคำถามที่พบบ่อยสำหรับผู้สมัครเรียน ป.ตรี หลักสูตรทางไกล

   ระบบการเรียน ป.ตรี หลักสูตรทางไกล เป็นอย่างไร?

   อยู่ที่ไหนก็เรียนได้ผ่าน Website ระบบ LMS ช่วยให้ผู้เรียนประหยัดค่าใช้จ่าย

   นักศึกษาที่สมัครเข้าเรียน ป.ตรี หลักสูตรทางไกล สามารถทำการ login เข้าสู่ระบบการเรียนการสอนที่ btude.bkkthon.ac.th และทำการศึกษาด้วยตนเองได้ตลอดเวลา ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ แท็ปเล็ต หรือคอมพิวเตอร์

   นักศึกษา ป.ตรี หลักสูตรทางไกล ต้องเข้ามหาวิทยาลัยกี่ครั้ง?

   การเข้ามหาวิทยาลัยสำหรับนักศึกษาหลักสูตรทางไกล

   มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี โดย สถาบันการศึกษาทางไกล BTU DE กำหนดให้นักศึกษาที่เรียนหลักสูตรทางไกล ติดต่อเพื่อประชุมชี้แจงข้อมูลข่าวสารด้านการศึกษา 1 ครั้ง และวันสอบปลายภาคเรียน 1 ครั้ง (ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)

   สมัครเรียนตอนนี้ ต้องชำระค่าลงทะเบียนเท่าไหร่?

   ผู้สมัครเรียนสามารถชำระค่าสมัครเรียน 500 บาท

   สำหรับผู้สนใจสมัครเรียนที่ทำการลงทะเบียนในแบบฟอร์ม [สำรองที่นั่งเรียน] ไว้เรียบร้อยแล้ว จะได้รับสิทธิพิเศษในการดูแลกระบวนการด้านการสมัครเรียนแบบครบวงจร และผู้สมัครเรียนยังสามารถลงทะเบียนเรียนเริ่มต้นเพียง 5,000 บาท ก็สามารถเข้าเรียนในระบบออนไลน์ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีได้ทันที

   รวมค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรประมาณเท่าไหร่?

   การประมาณการค่าใช้จ่ายในแต่ละหลักสูตร

   สำหรับผู้สนใจข้อมูลด้านค่าใช้จ่ายในแต่ละหลักสูตรโดยละเอียด ทางมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีได้จัดเตรียมอาจารย์ผู้ประสานงานแนะแนวการศึกษาไว้ให้ข้อมูลโดยตรง ซึ่งสามารถติดต่อได้ที่ BTU Contact Center: 099-497-2333 หรือดูค่าเทอม ม.กรุงเทพธนบุรี BTU ได้ด้วยตนเองที่นี่ คลิกดูค่าเทอม

   การผ่อนชำระค่าเล่าเรียนต้องทำอย่างไร?

   การผ่อนชำระค่าเล่าเรียนเป็นรายเดือน

   นักศึกษาที่เรียนหลักสูตรทางไกล สามารถเข้าโปรแกรมการผ่อนชำระค่าเทอมได้ตลอดหลักสูตรในขณะที่กำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี สามารถชำระค่าเล่าเรียนได้เดือนละ 1 ครั้ง และชำระให้เรียบร้อยเป็นรายภาคเรียน

   หลักเกณฑ์กู้ยืมสินเชื่อการศึกษาเป็นอย่างไร?

   บริการสินเชื่อเพื่อการศึกษา โดย ธนาคารออมสิน หรือ กองทุน กรอ. - กยศ.

   นักศึกษาที่เรียนหลักสูตรทางไกล (เรียน ป.ตรี ออนไลน์) สามารถติดต่อขอใช้บริการให้คำแนะนำสินเชื่อเพื่อการศึกษาได้ที่ อ.กันตินันท์ ศรีประสงค์ สถาบันการศึกษาทางไกล มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี อาคาร 15 ชั้น 2 ห้อง สำนักรับสมัครนักศึกษา ผ่านช่องทางออนไลน์ btu-admission.com โทรศัพท์ 099-426-2525

   สำนักรับสมัครนักศึกษา ผ่านช่องทางออนไลน์

   • มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (BTU)
    16/10 ถนนเลียบคลองทวีวัฒนา
    เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร
    รหัสไปรษณีย์ 10170
   • 099-497-2333

   • 099-426-2525

   • btu.ac.th@gmail.com

   • btu-admission.com/

   © 2018 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี Bangkokthonburi University (BTU) โดย อ.หนึ่ง (อ.กันตินันท์ ศรีประสงค์)

   © 2018 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

   โดย อ.หนึ่ง (อ.กันตินันท์ ศรีประสงค์)