สมัครเรียน-สอบถามข้อมูล ป.ตรี ป.โท ป.เอก

เพิ่มเพื่อน

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี - BTU มีอาจารย์ฝ่ายแนะแนวการศึกษาพร้อมให้บริการข้อมูลการสมัครเรียน รายละเอียดหลักสูตร ค่าเทอม กองทุนกู้ยืม กยศ. - กรอ. ผ่านระบบแชทโซเชียลมีเดียและทางโทรศัพท์ได้ทันที


ติดต่อผ่าน L I N E OA (24 ชม.) ติดต่อผ่าน Facebook (24 ชม.) โทรหาเราที่ 0 9 9 4 9 7 2 3 3 3

BTU_Faculty_Color-01BTU_Faculty_Picture-01
BTU_Faculty_Color-02BTU_Faculty_Picture-02
BTU_Faculty_Color-03BTU_Faculty_Picture-03
BTU_Faculty_Color-04BTU_Faculty_Picture-04
BTU_Faculty_Color-05BTU_Faculty_Picture-05
BTU_Faculty_Color-06BTU_Faculty_Picture-06
BTU_Faculty_Color-07BTU_Faculty_Picture-07
BTU_Faculty_Color-08BTU_Faculty_Picture-08
BTU_Faculty_Color-09BTU_Faculty_Picture-09
BTU_Faculty_Color-10BTU_Faculty_Picture-10
BTU_Faculty_Color-11BTU_Faculty_Picture-11
BTU_Faculty_Color-12BTU_Faculty_Picture-12
BTU_Faculty_Color-13-1-13BTU_Faculty_Picture-13
BTU_Faculty_Color-14BTU_Faculty_Picture-14
BTU_Faculty_Color-15BTU_Faculty_Picture-15

คำถามที่พบบ่อย?

ขั้นตอนการสมัครเรียน

กรอกใบสมัครออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว ประหยัดค่าใช้จ่าย

• สมัครเรียนผ่านใบสมัครออนไลน์บนเว็บไซต์ https://btu-admission.com
• แนบไฟล์หลักฐานการสมัครเรียนผ่านระบบรับสมัครเรียน
• ระบบจะส่งรายละเอียดการสมัครไปที่ Email ของผู้สมัคร รวมถึงขั้นตอนการชำระเงินและการดำเนินการต่างๆ
• ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนผ่าน Internet Banking หรือที่เคาท์เตอร์ธนาคาร
• เข้าเป็นนักศึกษาและเริ่มเรียนได้ทันทีตามกำหนดการจากมหาวิทยาลัย
ภาคเรียนปกติ และ ภาคเรียนพิเศษ

จัดการสอนตั้งแต่ระดับ ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก

ภาคเรียนปกติ เรียนวันจันทร์ – ศุกร์ สำหรับผู้ที่จบมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า และหลักสูตรเทียบโอน สำหรับผู้ที่จบระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า
ภาคเรียนพิเศษ เรียนเฉพาะวันเสาร์ หรือวันอาทิตย์ หรือภาคค่ำ เหมาะสำหรับผู้ที่ทำงานทั่วไป บริษัทเอกชน ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ และผู้ที่ประกอบธุรกิจส่วนตัว รวมถึงผู้ที่ต้องการศึกษาเพิ่มเติม
เอกสารที่ใช้ในการสมัครเรียน

หลักฐานการสมัครเรียนประกอบด้วย

• สำเนาผลการศึกษา (Transcript, ใบรับรอง, ใบ รบ.) 3 ชุด
• สำเนาทะเบียนบ้าน 3 ชุด
• สำเนาบัตรประชาชน 3 ชุด
• รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
นักศึกษาเทียบโอนหน่วยกิต (จบ ปวส.)

นักศึกษาที่จบ ปวส. สามารถเรียน ป.ตรี ได้ในภาคปกติ และภาคพิเศษ

• แสดงใบรับรองผลการเรียน
• เลือกคณะและสาขาวิชาที่ต้องการเทียบโอน
• ฝ่ายวิชาการตรวจสอบหน่วยกิตที่สามารถเทียบโอนได้
• เข้าสู่ขั้นตอนการสมัครเรียน – เริ่มเรียนตามกำหนด
การชำระเงินลงทะเบียนเรียน

ชีวิตง่ายขึ้น เพราะมีหลากหลายวิธีการชำระเงินค่าลงทะเบียน

หลังจากที่กรอกใบสมัครเรียนเรียบร้อยแล้ว ผู้สมัครจะได้รับเอกสารและวิธีการชำระเงิน โดยผู้สมัครสามารถเลือกชำระได้ตามช่องทางดังนี้
• ชำระผ่าน Internet Banking ชื่อบัญชีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 047-8-000011
• เคาท์เตอร์ธนาคารผ่านใบ Pay In ธนาคารกรุงศรีอยุธยา/ธนาคารกรุงไทย ค่าธรรมเนียม 10 บาท
ทั้งนี้เพื่อรักษาสิทธิและผลประโยชน์ โปรดเก็บหลักฐานการชำระเงินไว้ในระบบอีเมล
ข้อมูลทุนการศึกษา และ กองทุน กยศ. - กรอ.

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มุ่นเน้นการส่งเสริมนักกีฬา

ด้วยการจัด "โครงการทุนนักกีฬา” เป็นประจำทุกปีการศึกษาโดยมีกีฬาให้เลือกหลายประเภท เพื่อสอบเข้าเป็นนักศึกษาทุนในโครงการหลากหลายประเภท รวมถึงนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าโครงการ จะได้รับสวัสดิการจากทางมหาวิทยาลัยฯ ดังนี้
สวัสดิการนักกีฬา
• ได้รับทุนการศึกษาฟรี
• ได้รับสิทธิ์การอยู่หอพักนักกีฬาฟรี
กองทุน กยศ. – กรอ. โดยภาครัฐบาล
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มุ่งสร้างโอกาสทางการศึกษาโดยสนับสนุนค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และ ค่าครองชีพ แก่นักเรียน นักศึกษาที่มีความจำเป็นตั้งแต่ระดับมัธยมปลายสายสามัญและสายอาชีพ อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา และ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีจัดโครงการ “ทุนสวัสดิการเพื่อการศึกษาระดับปริญญาตรี”
การผ่อนชำระค่าเทอม และ สิทธิ์พิเศษอื่นๆ

เรียนแบบสบายๆ ค่าใช้จ่ายหายห่วง ด้วยระบบการผ่อนชำระค่าเทอม

หลังจากนักศึกษาชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนเรียบร้อยแล้ว นักศึกษาสามารถขอแบบฟอร์มการผ่อนชำระค่าเล่าเรียนได้ที่ฝ่ายการเงินของมหาวิทยาลัยฯ และกรอกรายละเอียดเพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการเป็นนักศึกษาผ่อนชำระค่าเทอม โดยนักศึกษาสามารถแบ่งจ่ายค่าเทอมได้เดือนละ 1 ครั้ง และชำระให้ครบถ้วนก่อนสอบในภาคเรียนนั้นๆ
สิทธิ์การกู้สินเชื่อเพื่อการศึกษา ดำเนินการโดยธนาคารออมสิน รายละเอียดโปรดติดต่อ อ.กันตินันท์ ศรีประสงค์ มือถือ. 099-426-2525


  สำนักรับสมัครนักศึกษา

  • มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
   16/10 ถ.เลียบคลองทวีวัฒนา
   เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร
   รหัสไปรษณีย์ 10170
  • 099-497-2333

  • 099-426-2525

  • btu.ac.th@gmail.com

  • btu-admission.com/