สมัครเรียนออนไลน์ได้ง่ายใน 3 ขั้นตอน

ผู้สมัครเรียนทุกท่านจะได้รับการดูแลเป็นพิเศษโดยอาจารย์แนะแนว มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี โดยตรงค่ะ

สำรองที่นั่งเรียนออนไลน์เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท-เอก ลงทะเบียนวันนี้รับสิทธิ์พิเศษฟรีชุด BTU Gift Set


  พบที่สุดแห่งความประทับใจ

  เมื่อสมัครเรียน กับ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี BTU

  ➲ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี - BTU เปิดรับสมัครในทุกหลักสูตรได้แก่ ปริญญาตรี ปริญาโท ปริญญาเอก รวมถึงหลักสูตรระยะสั้น ทั้งนี้ยังมีรอบการเรียนให้เลือกเรียนตามความเหมาะสมของผู้เรียนประกอบด้วย หลักสูตรทางไกล (เรียนระบบออนไลน์) เรียนรอบวันอาทิตย์ (สำหรับคนทำงาน) เรียนรอบปกติ (สำหรับนักศึกษาทั่วไป) เป็นต้น

  ➲ อาจารย์แนะแนวมุ่งเน้นการให้ข้อมูลการสมัครเรียนในทุกมิติ ตอบคำถามในทุกข้อสงสัย และเข้าใจความต้องการของผู้เรียนในทุกหลักสูตร นักศึกษาจะได้รับการดูแลโดย อ.หนึ่ง กันตินันท์ ศรีประสงค์ ฝ่ายแนะแนวการศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี - BTU

  ➲ อาจารย์แนะแนวยินดีให้บริการด้านการศึกษาอย่างดีที่สุด แก่ผู้สมัครเรียนทุกท่านตั้งแต่เริ่มกระบวนการวางแผนสมัครเรียน การส่งนักศึกษาเข้าคณะที่เรียน หรือส่งเข้าหอพักในรอบเรียนปกติ และการให้คำปรึกษาในระหว่างเรียนจนถึงการสอบปลายภาค

  ➲ หมดกังวลในเรื่องการเรียน นักศึกษา "ปริญญาตรี" และ "ปริญญาโท" หลักสูตรทางไกล (เรียนระบบออนไลน์) นักศึกษาจะได้รับการดูแลเป็นพิเศษโดยอาจารย์แนะแนวทุกท่าน และจัดให้มีการให้คำปรึกษาผ่านระบบกลุ่มบนช่องทาง LINE Open Chat

  ➲ หมดกังวลในเรื่องการวางแผนชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา นักศึกษามีสิทธิ์ขอรับบริการกู้ยืมเงินกองทุน กรอ. หรือ กยศ. ตามหลักเกณฑ์ที่ทางกองทุนได้กำหนดคุณสมบัติไว้เพื่อนำไปใช้ในการศึกษาเล่าเรียน และนักศึกษาทั่วไปก็ยังสามารถผ่อนชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาได้ในระหว่างภาคเรียนถึงก่อนการสอบปลายภาคเรียน

  ➲ จบเร็วกว่าด้วยระยะเวลาสำเร็จการศึกษาที่ชัดเจน โดยผู้ศึกษาระดับปริญญาตรีสามารถเรียนจบได้ภายในระยะเวลา 2-3 ปี* ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวุฒิการศึกษาที่ใช้ในการสมัครเรียนหรือหลักสูตรที่เลือกเรียน และในระดับปริญญาโทผู้ศึกษายังสามารถจบหลักสูตรได้ภายในระยะเวลา 1.5-2 ปี

  ➲ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี - BTU เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทย เราจัดการศึกษาและดูแลผู้เรียนอย่างเต็มที่ทั้งหมด 16 คณะ 65 หลักสูตร นักศึกษาทุกท่านสำเร็จการศึกษาได้ปริญญาอย่างภาคภูมิใจมีศักดิ์และสิทธิ์แห่งปริญญาที่ได้รับในทุกประการ 

  สมัครเรียน ป.ตรี ป.โท ป.เอก แบบออนไลน์

  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี - BTU มีอาจารย์ฝ่ายแนะแนวการศึกษาพร้อมให้บริการข้อมูลการสมัครเรียน รายละเอียดหลักสูตร ค่าเทอม กองทุนกู้ยืม กยศ. - กรอ. ผ่านระบบแชทโซเชียลมีเดียและทางโทรศัพท์ได้ทันที


  ติดต่อผ่าน L I N E OA (24 ชม.) ติดต่อผ่าน Facebook (24 ชม.) โทรหาเราที่ 0 9 9 4 9 7 2 3 3 3

  © 2018 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี โดย อ.หนึ่ง (อ.กันตินันท์ ศรีประสงค์)

  © 2018 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

  โดย อ.หนึ่ง (อ.กันตินันท์ ศรีประสงค์)