ปณิธานอันแรงกล้าของ ผศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (BTU) ในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพชั้นนำ และเข้าถึงกลุ่มผู้เรียนในประเทศไทย เพื่อให้สามารถพัฒนาศักยภาพความรู้และทักษะการทำงาน

เราจึงไม่หยุดยั้งในการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ระบบออนไลน์ ให้กับผู้ที่สนใจศึกษาต่อ ทั้งภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน สามารถศึกษาต่อโดยไม่กระทบกับการทำงานประจำของผู้เรียน


- สำนักรับสมัครนักศึกษา ระบบออนไลน์

ปณิธานอันแรงกล้าของ ผศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (BTU) ในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพชั้นนำ และเข้าถึงกลุ่มผู้เรียนในประเทศไทย เพื่อให้สามารถพัฒนาศักยภาพความรู้และทักษะการทำงาน

เราจึงไม่หยุดยั้งในการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ระบบออนไลน์ ให้กับผู้ที่สนใจศึกษาต่อ ทั้งภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน สามารถศึกษาต่อโดยไม่กระทบกับการทำงานประจำของผู้เรียน


- สำนักรับสมัครนักศึกษา ระบบออนไลน์
17

มุ่งมั่นสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพกว่า 2 ทศวรรษ

150

เพียบพร้อมด้วยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ

35

เปิดสอน 16 คณะ 35 สาขาวิชาที่มีคุณภาพ

4000

จำนวนผู้สมัครเรียนที่ BTU ในทุกปีการศึกษา

© 2018 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี Bangkokthonburi University (BTU)

© 2018 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

Bangkokthonburi University (BTU)