สมัครเรียนผ่านช่องทางออนไลน์

ป.ตรี หลักสูตรทางไกล ดีกว่าอย่างไร?


สมัครเรียน 500 บาท ลงทะเบียน 2,500 บาท สามารถเข้าเรียนได้ทันที

เรียนผ่าน Website ระบบ LMS ตอบโจทย์อยู่ที่ไหนก็เรียนได้ 24 ชม.

ระดับ ป.ตรี จบเร็วกว่าทั้งหลักสูตรปกติ หรือหลักสูตรเทียบโอน

สามารถแบ่งชำระค่าเทอมเป็นรายเดือนได้ตลอดในระหว่างภาคเรียน

พร้อมให้คำแนะนำบริการกู้ยืมเรียนจากกองทุน กยศ. หรือ กรอ.

One Stop Service สมัครเรียนออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ได้ทันที


เปิดรับสมัครเรียนหลักสูตร

 • ปริญญาตรี ภาคปกติ ภาควันอาทิตย์ และหลักสูตรทางไกล (เรียนผ่าน Website ระบบ LMS)
 • ปริญญาโท ภาคปกติ ภาควันอาทิตย์ และหลักสูตรทางไกล (เรียนผ่าน Website ระบบ LMS)
 • หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล ระยะเวลาเรียน 1 ปี

คุณสมบัติผู้สมัครเรียน


 • เรียนหลักสูตรปริญญาตรี รับวุฒิการศึกษาระดับ ม.6 ปวช.-ปวส. กศน. หรือเทียบเท่า
 • เรียนหลักสูตรปริญญาโท รับวุฒิการศึกษาระดับ ป.ตรี ทุกสาขาวิชา
 • รับผู้สมัครเรียนทั้งในประเทศไทย และผู้ที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศ

คลิกดูรายละเอียดค่าเทอม ม.กรุงเทพธนบุรี BTU


รับสิทธิพิเศษฟรี ชุด BTU Gift Set พร้อมการรับรองจาก BTU มีสิทธิ์เรียน 100%


  สมัครเรียนผ่านช่องทางออนไลน์

  ป.ตรี หลักสูตรทางไกล ดีกว่าอย่างไร?


  สมัครเรียน 500 บาท ลงทะเบียน 2,500 บาท สามารถเข้าเรียนได้ทันที

  เรียนผ่าน Website ระบบ LMS ตอบโจทย์อยู่ที่ไหนก็เรียนได้ 24 ชม.

  ระดับ ป.ตรี จบเร็วกว่าทั้งหลักสูตรปกติ หรือหลักสูตรเทียบโอน

  สามารถแบ่งชำระค่าเทอมเป็นรายเดือนได้ตลอดในระหว่างภาคเรียน

  พร้อมให้คำแนะนำบริการกู้ยืมเรียนจากกองทุน กยศ. หรือ กรอ.

  One Stop Service สมัครเรียนออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ได้ทันที


  เปิดรับสมัครเรียนหลักสูตร

  • ปริญญาตรี ภาคปกติ ภาควันอาทิตย์ และหลักสูตรทางไกล (เรียนผ่าน Website ระบบ LMS)
  • ปริญญาโท ภาคปกติ ภาควันอาทิตย์ และหลักสูตรทางไกล (เรียนผ่าน Website ระบบ LMS)
  • หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล ระยะเวลาเรียน 1 ปี

  คุณสมบัติผู้สมัครเรียน


  • เรียนหลักสูตรปริญญาตรี รับวุฒิการศึกษาระดับ ม.6 ปวช.-ปวส. กศน. หรือเทียบเท่า
  • เรียนหลักสูตรปริญญาโท รับวุฒิการศึกษาระดับ ป.ตรี ทุกสาขาวิชา
  • รับผู้สมัครเรียนทั้งในประเทศไทย และผู้ที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศ

  คลิกดูรายละเอียดค่าเทอม


  รับสิทธิพิเศษฟรี ชุด BTU Gift Set พร้อมการรับรองจาก BTU มีสิทธิ์เรียน 100%


   ปรึกษาอาจารย์แนะแนว สำนักรับสมัครนักศึกษาใหม่ ม.กรุงเทพธนบุรี BTU ☎ 099-497-2333

   เรียนต่อ ป.ตรี-ป.โท หลักสูตรทางไกล อยู่ที่ไหนก็เรียนได้

   สมัครเรียน-สอบถามข้อมูล ป.ตรี ป.โท ป.เอก

   มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี - BTU มีอาจารย์ฝ่ายแนะแนวการศึกษาพร้อมให้บริการข้อมูลการสมัครเรียน รายละเอียดหลักสูตร ค่าเทอม กองทุนกู้ยืม กยศ. - กรอ. ผ่านระบบแชทโซเชียลมีเดียและทางโทรศัพท์ได้ทันที


   ติดต่อผ่าน L I N E OA (24 ชม.) ติดต่อผ่าน Facebook (24 ชม.) โทรหาเราที่ 0 9 9 4 9 7 2 3 3 3

   คณะที่เปิดสอน

   BTU_Faculty_Color-02BTU_Faculty_Picture-02
   BTU_Faculty_Color-13-1-13BTU_Faculty_Picture-13

   รวมคำถามที่พบบ่อยสำหรับผู้สมัครเรียน

   ขั้นตอนการสมัครเรียนเป็นอย่างไร?

   กรอกใบสมัครออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว ประหยัดค่าใช้จ่าย

   • สมัครเรียนผ่านใบสมัครออนไลน์บนเว็บไซต์ https://btu-admission.com
   • แนบไฟล์หลักฐานการสมัครเรียนผ่านระบบรับสมัครเรียน
   • ระบบจะส่งรายละเอียดการสมัครไปที่ Email ของผู้สมัคร รวมถึงขั้นตอนการชำระเงินและการดำเนินการต่างๆ
   • ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนผ่าน Internet Banking หรือที่เคาท์เตอร์ธนาคาร
   • เข้าเป็นนักศึกษาและเริ่มเรียนได้ทันทีตามกำหนดการจากมหาวิทยาลัย
   ภาคเรียนปกติ ภาคเรียนพิเศษ หลักสูตรทางไกล แตกต่างอย่างไร?

   เปิดจัดการสอนตั้งแต่ระดับ ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

   ภาคเรียนปกติ เรียนวันจันทร์ – วันพฤหัสบดี สำหรับผู้ที่จบมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า และหลักสูตรเทียบโอน สำหรับผู้ที่จบระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า
   ภาคเรียนพิเศษ เรียนเฉพาะวันเสาร์ หรือวันอาทิตย์ หรือภาคค่ำ เหมาะสำหรับผู้ที่ทำงานทั่วไป บริษัทเอกชน ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ และผู้ที่ประกอบธุรกิจส่วนตัว รวมถึงผู้ที่ต้องการศึกษาเพิ่มเติม
   หลักสูตรทางไกล จัดการเรียนการสอนผ่านระบบ LMS โดย สถาบันการศึกษาทางไกล มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี หรือ BTU DE ให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถต่อ ป.ตรี - ป.โท ตามหลักสูตรที่ทางมหาวิทยาลัยเปิดสอนได้
   เอกสารที่ใช้ในการสมัครเรียนมีอะไรบ้าง?

   หลักฐานการสมัครเรียนประกอบด้วย

   • สำเนาผลการศึกษา (Transcript, ใบรับรอง, ใบ รบ.) 3 ชุด
   • สำเนาทะเบียนบ้าน 3 ชุด
   • สำเนาบัตรประชาชน 3 ชุด
   • รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
   ต้องการเทียบโอนหน่วยกิต ปวส. หรือ ป.ตรี ใบที่ 2 ต้องทำอย่างไร?

   นักศึกษาที่จบ ปวส. สามารถเรียน ป.ตรี ได้ในภาคปกติ และภาคพิเศษ

   • แสดงใบรับรองผลการเรียน
   • เลือกคณะและสาขาวิชาที่ต้องการเทียบโอน
   • ฝ่ายวิชาการตรวจสอบหน่วยกิตที่สามารถเทียบโอนได้
   • เข้าสู่ขั้นตอนการสมัครเรียน – เริ่มเรียนตามกำหนด
   การชำระเงินลงทะเบียนเรียนมีวิธีการใดบ้าง?

   ชีวิตง่ายขึ้น เพราะมีหลากหลายวิธีการชำระเงินค่าลงทะเบียน

   หลังจากที่กรอกใบสมัครเรียนเรียบร้อยแล้ว ผู้สมัครจะได้รับเอกสารและวิธีการชำระเงิน โดยผู้สมัครสามารถเลือกชำระได้ตามช่องทางดังนี้
   • ชำระผ่าน Internet Banking ชื่อบัญชีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 047-8-000011
   • เคาท์เตอร์ธนาคารผ่านใบ Pay In ธนาคารกรุงศรีอยุธยา/ธนาคารกรุงไทย ค่าธรรมเนียม 10 บาท
   ทั้งนี้เพื่อรักษาสิทธิและผลประโยชน์ โปรดเก็บหลักฐานการชำระเงินไว้ในระบบอีเมล
   ข้อมูลทุนการศึกษา และ กยศ. - กรอ. มีหลักเกณฑ์อย่างไร?

   มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มุ่นเน้นการส่งเสริมนักกีฬา

   ด้วยการจัด "โครงการทุนนักกีฬา” เป็นประจำทุกปีการศึกษาโดยมีกีฬาให้เลือกหลายประเภท เพื่อสอบเข้าเป็นนักศึกษาทุนในโครงการหลากหลายประเภท รวมถึงนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าโครงการ จะได้รับสวัสดิการจากทางมหาวิทยาลัยฯ ดังนี้
   สวัสดิการนักกีฬา
   • ได้รับทุนการศึกษาฟรี
   • ได้รับสิทธิ์การอยู่หอพักนักกีฬาฟรี

   กองทุน กยศ. – กรอ. โดยภาครัฐบาล

   กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มุ่งสร้างโอกาสทางการศึกษาโดยสนับสนุนค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และ ค่าครองชีพ แก่นักเรียน นักศึกษาที่มีความจำเป็นตั้งแต่ระดับมัธยมปลายสายสามัญและสายอาชีพ อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา และ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีจัดโครงการ “ทุนสวัสดิการเพื่อการศึกษาระดับปริญญาตรี”
   การผ่อนชำระค่าเทอม และสิทธิ์พิเศษอื่นๆ มีหลักเกณฑ์อย่างไร?

   เรียนแบบสบายๆ ค่าใช้จ่ายหายห่วง ด้วยระบบการผ่อนชำระค่าเทอม

   หลังจากนักศึกษาชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนเรียบร้อยแล้ว นักศึกษาสามารถขอแบบฟอร์มการผ่อนชำระค่าเล่าเรียนได้ที่ฝ่ายการเงินของมหาวิทยาลัยฯ และกรอกรายละเอียดเพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการเป็นนักศึกษาผ่อนชำระค่าเทอม โดยนักศึกษาสามารถแบ่งจ่ายค่าเทอมได้เดือนละ 1 ครั้ง และชำระให้ครบถ้วนก่อนสอบในภาคเรียนนั้นๆ
   สิทธิ์การกู้สินเชื่อเพื่อการศึกษา ดำเนินการโดยธนาคารออมสิน รายละเอียดโปรดติดต่อ อ.กันตินันท์ ศรีประสงค์ มือถือ. 099-426-2525

   ค้นพบความสามารถของคุณได้ที่นี่

   สำนักรับสมัครนักศึกษา

   • มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (BTU)
    16/10 ถนนเลียบคลองทวีวัฒนา
    เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร
    รหัสไปรษณีย์ 10170
   • 099-497-2333

   • 099-426-2525

   • btu.ac.th@gmail.com

   • btu-admission.com/

   คณะที่เปิดสอน

   BTU_Faculty_Color-02BTU_Faculty_Picture-02
   BTU_Faculty_Color-13-1-13BTU_Faculty_Picture-13

   รวมคำถามที่พบบ่อยสำหรับผู้สมัครเรียน

   ขั้นตอนการสมัครเรียนเป็นอย่างไร?

   กรอกใบสมัครออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว ประหยัดค่าใช้จ่าย

   • สมัครเรียนผ่านใบสมัครออนไลน์บนเว็บไซต์ https://btu-admission.com
   • แนบไฟล์หลักฐานการสมัครเรียนผ่านระบบรับสมัครเรียน
   • ระบบจะส่งรายละเอียดการสมัครไปที่ Email ของผู้สมัคร รวมถึงขั้นตอนการชำระเงินและการดำเนินการต่างๆ
   • ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนผ่าน Internet Banking หรือที่เคาท์เตอร์ธนาคาร
   • เข้าเป็นนักศึกษาและเริ่มเรียนได้ทันทีตามกำหนดการจากมหาวิทยาลัย
   ภาคเรียนปกติ ภาคเรียนพิเศษ หลักสูตรทางไกล แตกต่างอย่างไร?

   เปิดจัดการสอนตั้งแต่ระดับ ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

   ภาคเรียนปกติ เรียนวันจันทร์ – วันพฤหัสบดี สำหรับผู้ที่จบมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า และหลักสูตรเทียบโอน สำหรับผู้ที่จบระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า
   ภาคเรียนพิเศษ เรียนเฉพาะวันเสาร์ หรือวันอาทิตย์ หรือภาคค่ำ เหมาะสำหรับผู้ที่ทำงานทั่วไป บริษัทเอกชน ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ และผู้ที่ประกอบธุรกิจส่วนตัว รวมถึงผู้ที่ต้องการศึกษาเพิ่มเติม
   หลักสูตรทางไกล จัดการเรียนการสอนผ่านระบบ LMS โดย สถาบันการศึกษาทางไกล มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี หรือ BTU DE ให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถต่อ ป.ตรี - ป.โท ตามหลักสูตรที่ทางมหาวิทยาลัยเปิดสอนได้
   เอกสารที่ใช้ในการสมัครเรียนมีอะไรบ้าง?

   หลักฐานการสมัครเรียนประกอบด้วย

   • สำเนาผลการศึกษา (Transcript, ใบรับรอง, ใบ รบ.) 3 ชุด
   • สำเนาทะเบียนบ้าน 3 ชุด
   • สำเนาบัตรประชาชน 3 ชุด
   • รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
   ต้องการเทียบโอนหน่วยกิต ปวส. หรือ ป.ตรี ใบที่ 2 ต้องทำอย่างไร?

   นักศึกษาที่จบ ปวส. สามารถเรียน ป.ตรี ได้ในภาคปกติ และภาคพิเศษ

   • แสดงใบรับรองผลการเรียน
   • เลือกคณะและสาขาวิชาที่ต้องการเทียบโอน
   • ฝ่ายวิชาการตรวจสอบหน่วยกิตที่สามารถเทียบโอนได้
   • เข้าสู่ขั้นตอนการสมัครเรียน – เริ่มเรียนตามกำหนด
   การชำระเงินลงทะเบียนเรียนมีวิธีการใดบ้าง?

   ชีวิตง่ายขึ้น เพราะมีหลากหลายวิธีการชำระเงินค่าลงทะเบียน

   หลังจากที่กรอกใบสมัครเรียนเรียบร้อยแล้ว ผู้สมัครจะได้รับเอกสารและวิธีการชำระเงิน โดยผู้สมัครสามารถเลือกชำระได้ตามช่องทางดังนี้
   • ชำระผ่าน Internet Banking ชื่อบัญชีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 047-8-000011
   • เคาท์เตอร์ธนาคารผ่านใบ Pay In ธนาคารกรุงศรีอยุธยา/ธนาคารกรุงไทย ค่าธรรมเนียม 10 บาท
   ทั้งนี้เพื่อรักษาสิทธิและผลประโยชน์ โปรดเก็บหลักฐานการชำระเงินไว้ในระบบอีเมล
   ข้อมูลทุนการศึกษา และ กยศ. - กรอ. มีหลักเกณฑ์อย่างไร?

   มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มุ่นเน้นการส่งเสริมนักกีฬา

   ด้วยการจัด "โครงการทุนนักกีฬา” เป็นประจำทุกปีการศึกษาโดยมีกีฬาให้เลือกหลายประเภท เพื่อสอบเข้าเป็นนักศึกษาทุนในโครงการหลากหลายประเภท รวมถึงนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าโครงการ จะได้รับสวัสดิการจากทางมหาวิทยาลัยฯ ดังนี้
   สวัสดิการนักกีฬา
   • ได้รับทุนการศึกษาฟรี
   • ได้รับสิทธิ์การอยู่หอพักนักกีฬาฟรี

   กองทุน กยศ. – กรอ. โดยภาครัฐบาล

   กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มุ่งสร้างโอกาสทางการศึกษาโดยสนับสนุนค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และ ค่าครองชีพ แก่นักเรียน นักศึกษาที่มีความจำเป็นตั้งแต่ระดับมัธยมปลายสายสามัญและสายอาชีพ อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา และ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีจัดโครงการ “ทุนสวัสดิการเพื่อการศึกษาระดับปริญญาตรี”
   การผ่อนชำระค่าเทอม และสิทธิ์พิเศษอื่นๆ มีหลักเกณฑ์อย่างไร?

   เรียนแบบสบายๆ ค่าใช้จ่ายหายห่วง ด้วยระบบการผ่อนชำระค่าเทอม

   หลังจากนักศึกษาชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนเรียบร้อยแล้ว นักศึกษาสามารถขอแบบฟอร์มการผ่อนชำระค่าเล่าเรียนได้ที่ฝ่ายการเงินของมหาวิทยาลัยฯ และกรอกรายละเอียดเพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการเป็นนักศึกษาผ่อนชำระค่าเทอม โดยนักศึกษาสามารถแบ่งจ่ายค่าเทอมได้เดือนละ 1 ครั้ง และชำระให้ครบถ้วนก่อนสอบในภาคเรียนนั้นๆ
   สิทธิ์การกู้สินเชื่อเพื่อการศึกษา ดำเนินการโดยธนาคารออมสิน รายละเอียดโปรดติดต่อ อ.กันตินันท์ ศรีประสงค์ มือถือ. 099-426-2525

   ค้นพบความสามารถของคุณได้ที่นี่

   สำนักรับสมัครนักศึกษา

   • มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (BTU)
    16/10 ถนนเลียบคลองทวีวัฒนา
    เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร
    รหัสไปรษณีย์ 10170
   • 099-497-2333

   • 099-426-2525

   • btu.ac.th@gmail.com

   • btu-admission.com/

   © 2018 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี Bangkokthonburi University (BTU) โดย อ.หนึ่ง (อ.กันตินันท์ ศรีประสงค์)

   © 2018 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

   โดย อ.หนึ่ง (อ.กันตินันท์ ศรีประสงค์)