มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จัดบรรยายพิเศษ “บริษัทพัฒนาเมือง โมเดลใหม่ขับเคลื่อน Smart City” – มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (BTU)

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จัดบรรยายพิเศษ “บริษัทพัฒนาเมือง โมเดลใหม่ขับเคลื่อน Smart City”

ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ให้การต้อนรับ ดร.แดน เหตระกูล และคุณอดิเรก แสงใสแก้ว ในโอกาสมาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเรื่อง “บริษัทพัฒนาเมือง โมเดลใหม่ขับเคลื่อน Smart City” โดยมีนักศึกษาระดับปริญญาเอกหลักสูตร NEW BIZ และระดับปริญญาโท หลักสูตร เจ้าสัว 9, NEW ERA และ MPA 23 เข้ารับฟังบรรยายอย่างคับคั่ง ณ อาคารดุษฎีบัณฑิต ชั้น 2 ม.กรุงเทพธนบุรี เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2561
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.
Read more