มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ประชุมเตรียมความพร้อมจัดงาน BTU Unify Game 2018 – มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (BTU)

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ประชุมเตรียมความพร้อมจัดงาน BTU Unify Game 2018

ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงาน BTU Unify Game ซึ่งจะมีการแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัยฯและงานกลางคืน Pink Party (ราตรีสีชมพู) ประจำปี 2561 โดยกล่าวฝากประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักศึกษาทุกรุ่น ทั้งภาคปกติและภาคสมทบ และศิษย์เก่าทุกรุ่นได้เข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียงกันฟรีตลอดงาน เนื่องจากงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประสานความเป็นหนึ่งเดียวของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
ทั้งนี้ คณะต่างๆ ได้เตรียมความพร้อมในการจัดบูธแสดงผลงานแต่ละคณะอย่างหลากหลาย ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2561 ณ อาคารชาญชัย อเคเดียม
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.
Read more