ขอแสดงความยินดี พล.อ.ดร.วิชิต ยาทิพย์ เป็นนายกสมาคมมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี คนใหม่ – มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (BTU)

ขอแสดงความยินดี พล.อ.ดร.วิชิต ยาทิพย์ เป็นนายกสมาคมมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี คนใหม่

ผศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เป็นประธานการประชุมสมาคมมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี โดยมี พล.อ.ดร.วิชิต ยาทิพย์ ดร.เสงี่ยม บุญมีฤทธิ์ ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมฯ เข้าร่วมประชุมด้วย
ในการนี้ ที่ประชุมได้มีมติให้ พล.อ.ดร.วิชิต ยาทิพย์ เป็นนายกสมาคมมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีคนใหม่อีกด้วย ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา ม.กรุงเทพธนบุรี เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2561
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.
Read more