อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีได้รับโล่เกียรติคุณจากการสนับสนุน “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 34

ผศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ได้รับเกียรติให้รับโล่เกียรติคุณจาก พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานคณะกรรมการดำเนินการโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” เพื่อเชิดชูเกียรติในฐานะให้การสนับสนุนโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 34 ในการนี้มี ดร.กฤษฎาภรณ์ รุจิธำรงกุล ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาเป็นผู้แทนรับมอบ ณ สโมสรทหารบก (วิภาวดี) เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2561