มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ต้อนรับนักศึกษาใหม่ “โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่” ประจำปีการศึกษา 2562 – มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (BTU)

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ต้อนรับนักศึกษาใหม่ “โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่” ประจำปีการศึกษา 2562

ผศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ให้การต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ตามโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ สาขาสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี และคณะผู้ปกครองของนักศึกษาที่มาจากภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ในการนี้ คณาจารย์ได้นำผู้ปกครอง และนักศึกษาตามโครงการดังกล่าวเยี่ยมชมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน และสถานที่ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยฯ เช่น ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา BTU Sports Complex อาคารชาญชัย อเคเดียม อาคารศูนย์ปฏิบัติการ การโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะสาธารณสุขศาสตร์ สถานีโทรทัศน์ BTU Channel เป็นต้น พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้นักศึกษาจองสิทธิ์การกู้ยืมจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และทำบัตรประจำตัวนักศึกษาอีกด้วย ณ ห้องประชุม BTU Hall ม.กรุงเทพธนบุรี เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2561
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.
Read more