มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี สนับสนุนกิจกรรม “ค่ายเยาวชน กรมการปกครอง” โครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 34 – มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (BTU)

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี สนับสนุนกิจกรรม “ค่ายเยาวชน กรมการปกครอง” โครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 34

ดร.กฤษฎาภรณ์ รุจิธำรงกุล ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีให้การต้อนรับ ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญะโสภัต อธิบดีกรมการปกครอง ในโอกาสมาเป็นประธานในพิธีพบปะและให้โอวาทแก่เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 34 ทั้งนี้ ม.กรุงเทพธนบุรีได้ร่วมสนับสนุนกิจกรรม “ค่ายเยาวชน กรมการปกครอง” ตามโครงการดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มาทัศนศึกษาเรียนรู้การอยู่รวมกันในสังคมและชุมชนพื้นที่ภาคกลาง ณ อาคารปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว ชั้น 2 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.
Read more