อาจารย์กฤติญา กวีจารุกรณ์” รับรางวัลสาขา สื่อสารมวลชนดีเด่น “ราษฎร์บัณฑิต (คนดี คนเก่ง ประเทศไทย)” ประจำปี 2561 – มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (BTU)

อาจารย์กฤติญา กวีจารุกรณ์” รับรางวัลสาขา สื่อสารมวลชนดีเด่น “ราษฎร์บัณฑิต (คนดี คนเก่ง ประเทศไทย)” ประจำปี 2561

อาจารย์กฤติญา กวีจารุกรณ์ ผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ BTU Channel มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ได้รับเกียรติให้เข้ารับรางวัลเกียรติคุณ รางวัล “ราษฎร์บัณฑิต (คนดี คนเก่ง ประเทศไทย)” ประจำปี 2561 สาขา สื่อสารมวลชนดีเด่นจาก ท่านอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรีในรัชกาลที่ 9 เพื่อยกย่องเชิดชูประกาศเกียรติคุณให้แก่บุคคลที่เป็นคนดี คนเก่งตามสาขาต่าง ๆ เช่น สาขานักแสดง ได้แก่ ชาย-ชาตโยดม หิรัญยฐิติ บิ๊กเอ็ม-กฤตฤทธิ์ บุตรพรม ธัญญาเรศ เองตระกูล เป็นต้น โดยสหชมรมร่วมพัฒนาไทย (เครือข่ายองค์กรภาคีสื่อและประชาชน) ณ สโมสรกรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีย์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2561
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.
Read more