อาจารย์กฤติญา กวีจารุกรณ์” รับรางวัลสาขา สื่อสารมวลชนดีเด่น “ราษฎร์บัณฑิต (คนดี คนเก่ง ประเทศไทย)” ประจำปี 2561

อาจารย์กฤติญา กวีจารุกรณ์ ผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ BTU Channel มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ได้รับเกียรติให้เข้ารับรางวัลเกียรติคุณ รางวัล “ราษฎร์บัณฑิต (คนดี คนเก่ง ประเทศไทย)” ประจำปี 2561 สาขา สื่อสารมวลชนดีเด่นจาก ท่านอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรีในรัชกาลที่ 9 เพื่อยกย่องเชิดชูประกาศเกียรติคุณให้แก่บุคคลที่เป็นคนดี คนเก่งตามสาขาต่าง ๆ เช่น สาขานักแสดง ได้แก่ ชาย-ชาตโยดม หิรัญยฐิติ บิ๊กเอ็ม-กฤตฤทธิ์ บุตรพรม ธัญญาเรศ เองตระกูล เป็นต้น โดยสหชมรมร่วมพัฒนาไทย (เครือข่ายองค์กรภาคีสื่อและประชาชน) ณ สโมสรกรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีย์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2561