มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จัดโครงการ “First English Camp” – มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (BTU)

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จัดโครงการ “First English Camp”

สถาบันภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษ "First English Camp" เพื่อฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ และสาขาธุรกิจระหว่างประเทศ คณะบริหารธุรกิจ โดยมีคณาจารย์จากสถาบันภาษาต่างประเทศ สาขาภาษาอังกฤษ สาขาธุรกิจระหว่างประเทศร่วมเป็นวิทยากร พร้อมทั้งคณาจารย์ นักศึกษาจากสำนักกิจการนักศึกษาร่วมทำกิจกรรมตามโครงการดังกล่าวด้วย ณ อาคาร International Building เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.
Read more