คณะนิเทศศาสตร์ ลงพื้นที่สวนสันติ จ.ปราจีนบุรี – มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (BTU)

คณะนิเทศศาสตร์ ลงพื้นที่สวนสันติ จ.ปราจีนบุรี

คณะนิเทศศาสตร์ ลงพื้นที่สวนสันติ จ.ปราจีนบุรี กับ นายกอบต.บางสมบูรณ์ ปชส.มหาวิทยาลัยกับชาวบ้าน และ นศ. คณะนิเทศศาสตร์ ร่วมออกแบบผลิตภัณฑ์ให้กับชุมชน และได้นำมาจัดแสดงที่อาคาร cc อาเซียน
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.
Read more