คณะนิเทศศาสตร์ ลงพื้นที่สวนสันติ จ.ปราจีนบุรี – มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (BTU)

คณะนิเทศศาสตร์ ลงพื้นที่สวนสันติ จ.ปราจีนบุรี

คณะนิเทศศาสตร์ ลงพื้นที่สวนสันติ จ.ปราจีนบุรี กับ นายกอบต.บางสมบูรณ์ ปชส.มหาวิทยาลัยกับชาวบ้าน และ นศ. คณะนิเทศศาสตร์ ร่วมออกแบบผลิตภัณฑ์ให้กับชุมชน และได้นำมาจัดแสดงที่อาคาร cc อาเซียน