ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประธานพิธีเปิด “ไทยนิยมยั่งยืน เพื่อชุมชนอยู่ดีมีสุข” – มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (BTU)

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประธานพิธีเปิด “ไทยนิยมยั่งยืน เพื่อชุมชนอยู่ดีมีสุข”

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี สนับสนุน โครงการ “ไทยนิยมยั่งยืน เพื่อชุมชนอยู่ดีมีสุข” โดย ผศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี พร้อมด้วย ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ให้การต้อนรับ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ในโอกาสมาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ตามโครงการ “ไทยนิยมยั่งยืน เพื่อชุมชนอยู่ดีมีสุข” โดยกรุงเทพมหานครร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงกลาโหม เพื่อบริการประชาชน และ ม.กรุงเทพธนบุรี ได้สนับสนุน สถานที่ในการจัดงาน กิจกรรมในงานประกอบด้วยหน่วยแพทย์และสาธารณสุขเคลื่อนที่ การให้บริการทะเบียนราษฎร การฝึกอาชีพ ตลาดนัดชุมชน การทดสอบสมรรถภาพทางกาย การแสดงบนเวทีจาก นักร้องลูกทุ่ง“ฮาย” อาภาพร นครสวรรค์ และกิจกรรมบริการสาธารณะจากหน่วยงานต่างๆ ณ อาคารชาญชัย อเคเดียม เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2561
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.
Read more