มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2560 – มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (BTU)

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2560

ผศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ รศ.พ.อ.ดร.ถวัลย์ ฤกษ์งาม ประธานกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน พร้อมคณะ ในโอกาสมาตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2560
ในการนี้ คณบดีทุกคณะ ผู้อำนวยการสำนัก และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมชี้แจงข้อมูลผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุม ชั้น 6 สำนักงานอธิการบดี ม.กรุงเทพธนบุรี ในระหว่างวันที่ 10 - 11 กันยายน 2561
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.
Read more