มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ต้อนรับนักเรียนโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 34 – มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (BTU)

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ต้อนรับนักเรียนโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 34

ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ให้การต้อนรับนักเรียนจาก 5 จังหวัดภาคใต้ที่เข้าร่วมโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 34 เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์ที่ม.กรุงเทพธนบุรี โดยมี พล.ต.ท.อมรรักษ์ หุวะนันท์ คณะกรรมการดำเนินการโครงการ สานใจไทย สู่ใจใต้ ได้ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ ในการนี้ คณาจารย์ได้ให้การแนะแนวการศึกษาต่อแก่นักเรียน และนำเยี่ยมชมสถานที่ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยฯ อีกด้วย เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2561
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.
Read more