บรรยายพิเศษ “ภูมิทัศน์เศรษฐกิจและการลงทุนของไทยในอนาคตสำหรับผู้ประกอบการ” – มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (BTU)

บรรยายพิเศษ “ภูมิทัศน์เศรษฐกิจและการลงทุนของไทยในอนาคตสำหรับผู้ประกอบการ”

คณาจารย์ และนักศึกษา คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ให้การต้อนรับ รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ ในโอกาสมาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง “ภูมิทัศน์เศรษฐกิจและการลงทุนของไทยในอนาคตสำหรับผู้ประกอบการ” เพื่อเสริมสร้างความเข้มข้นทางวิชาการให้แก่นักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรี และปริญญาโท หลักสูตร “เจ้าสัว 9 - 10” และหลักสูตร “NEW ERA” ณ อาคารดุษฎีบัณฑิต ม.กรุงเทพธนบุรี เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2561
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.
Read more