เปิดรับสมัครเรียน ปี 2563

เรียนกับ BTU ดีกว่าอย่างไร?


ป.ตรี เข้าเรียนได้ทันทีเพียงลงทะเบียนครั้งแรก 5,500 บาท

ผ่านการรับรองทุกหลักสูตร เหมาะกับคนทำงานอย่างแท้จริง

ป.ตรี จบเร็วกว่าด้วยหลักสูตร 3.5ปี และเทียบโอน ปวส. 2ปี

แบ่งชำระค่าเล่าเรียนเป็นรายเดือนได้ในขณะที่ศึกษาอยู่ที่ BTU

มีบริการให้ข้อมูลกู้ยืมเพื่อการศึกษาจากสถาบันการเงินชั้นนำ

One Stop Service สมัครเรียนออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ได้ทันที


เปิดรับสมัครเรียนหลักสูตร
 • ปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคพิเศษ และหลักสูตรออนไลน์
 • ปริญญาโท ภาคปกติ ภาคพิเศษ และหลักสูตรออนไลน์
 • หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล ระยะเวลาเรียน 1 ปี
คุณสมบัติผู้สมัครเรียน
 • เรียนหลักสูตรปริญญาตรี รับวุฒิการศึกษาระดับ ม.6 ปวช.-ปวส. กศน. หรือเทียบเท่า
 • เรียนหลักสูตรปริญญาโท รับวุฒิการศึกษาระดับ ป.ตรี ทุกสาขาวิชา
 • รับผู้สมัครเรียนทั้งในประเทศไทย และผู้ที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศ

รับสิทธิพิเศษฟรี ชุด BTU Gift Set พร้อมการรับรองจาก BTU มีสิทธิ์เรียน 100%


  เปิดรับสมัครเรียน ปี 2563

  เรียนกับ BTU ดีกว่าอย่างไร?


  ป.ตรี เข้าเรียนได้ทันทีเพียงลงทะเบียนครั้งแรก 5,500 บาท

  ผ่านการรับรองทุกหลักสูตร เหมาะกับคนทำงานอย่างแท้จริง

  ป.ตรี จบเร็วกว่าด้วยหลักสูตร 3.5ปี และเทียบโอน ปวส. 2ปี

  แบ่งชำระค่าเล่าเรียนเป็นรายเดือนได้ในขณะที่ศึกษาอยู่ที่ BTU

  มีบริการให้ข้อมูลกู้ยืมเพื่อการศึกษาจากสถาบันการเงินชั้นนำ

  One Stop Service สมัครเรียนออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ได้ทันที


  เปิดรับสมัครเรียนหลักสูตร
  • ปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคพิเศษ และหลักสูตรออนไลน์
  • ปริญญาโท ภาคปกติ ภาคพิเศษ และหลักสูตรออนไลน์
  • หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล ระยะเวลาเรียน 1 ปี
  คุณสมบัติผู้สมัครเรียน
  • เรียนหลักสูตรปริญญาตรี รับวุฒิการศึกษาระดับ ม.6 ปวช.-ปวส. กศน. หรือเทียบเท่า
  • เรียนหลักสูตรปริญญาโท รับวุฒิการศึกษาระดับ ป.ตรี ทุกสาขาวิชา
  • รับผู้สมัครเรียนทั้งในประเทศไทย และผู้ที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศ

  รับสิทธิพิเศษฟรี ชุด BTU Gift Set พร้อมการรับรองจาก BTU มีสิทธิ์เรียน 100%


   ไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็สามารถสมัครเรียนได้

   สมัครเรียน ป.ตรี-ป.โท ออนไลน์ ☎ 0994972333

   สมัครเรียน ป.ตรี-ป.โท ผ่านโซเชียลมีเดีย

   โอกาสเรียนพิ่มวุฒิการศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำงานของคุณให้ดียิ่งขึ้น


   สมัครเรียนกับเราผ่าน Facebook สมัครเรียนกับเราผ่าน LINE OA
   s-001

   มหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพ

   s-002

   หลักสูตรได้รับการรับรอง

   s-003

   เรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์

   s-004

   สำเร็จการศึกษาได้ทุกคน

   รวมคำถามที่พบบ่อยสำหรับผู้สมัครเรียน

   ระบบการเรียนออนไลน์ BTU DE เป็นอย่างไร?

   อยู่ที่ไหนก็เรียนออนไลน์ได้ ช่วยให้ผู้เรียนประหยัดค่าใช้จ่าย

   นักศึกษาที่สมัครเข้าเรียนหลักสูตรทางไกล สามารถทำการ login เข้าสู่ระบบการเรียนการสอนที่ btude.bkkthon.ac.th และทำการศึกษาด้วยตนเองได้ตลอดเวลา

   นักศึกษาหลักสูตรทางไกลต้องเข้ามหาวิทยาลัยกี่ครั้ง?

   การเข้ามหาวิทยาลัยสำหรับนักศึกษาหลักสูตรทางไกล

   มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี โดย สถาบันการศึกษาทางไกล BTU DE กำหนดให้นักศึกษาที่เรียนหลักสูตรทางไกล ติดต่อเพื่อประชุมชี้แจงข้อมูลข่าวสารด้านการศึกษา 1 ครั้ง และวันสอบปลายภาคเรียน 1 ครั้ง (อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)

   ต้องการสมัครเรียนต้องชำระค่าลงทะเบียนเท่าไหร่?

   ผู้สมัครเรียนจะได้รับสิทธิพิเศษฟรีค่าสมัคร 500 บาท

   สำหรับผู้สนใจสมัครเรียนที่ทำการลงทะเบียนในแบบฟอร์ม [สำรองที่นั่งเรียน] ไว้เรียบร้อยแล้ว จะได้รับสิทธิพิเศษฟรีค่าสมัคร มูลค่า 500 บาท (โดยจะได้รับเป็นเช็คของขวัญภายหลังสอบปลายภาคเรียนที่ 1 จาก อ.หนึ่ง) และสามารถลงทะเบียนเรียนเริ่มต้นเพียง 5,000 บาท ก็สามารถเข้าเรียนในระบบออนไลน์ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีได้ทันที

   รวมค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรประมาณเท่าไหร่?

   การประมาณการค่าใช้จ่ายในแต่ละหลักสูตร

   สำหรับผู้สนใจข้อมูลด้านค่าใช้จ่ายในแต่ละหลักสูตรโดยละเอียด ทางมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีได้จัดเตรียมอาจารย์ผู้ประสานงานแนะแนวการศึกษาไว้ให้ข้อมูลโดยตรง ซึ่งสามารถติดต่อได้ที่ BTU Contact Center: 099-497-2333

   การผ่อนชำระค่าเล่าเรียนต้องทำอย่างไร?

   การผ่อนชำระค่าเล่าเรียนเป็นรายเดือน

   นักศึกษาที่เรียนหลักสูตรทางไกล สามารถเข้าโปรแกรมการผ่อนชำระค่าเทอมได้ตลอดหลักสูตรในขณะที่กำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี สามารถชำระค่าเล่าเรียนได้เดือนละ 1 ครั้ง และชำระให้เรียบร้อยเป็นรายภาคเรียน

   หลักเกณฑ์การกู้ยืมสินเชื่อเพื่อการศึกษาเป็นอย่างไร?

   บริการสินเชื่อเพื่อการศึกษา โดย ธนาคารออมสิน

   นักศึกษาที่เรียนหลักสูตรทางไกลสามารถติดต่อขอใช้บริการสินเชื่อเพื่อการศึกษาได้ที่ อ.กันตินันท์ ศรีประสงค์ สถาบันการศึกษาทางไกล มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี อาคาร 15 ชั้น 2 ห้อง สำนักรับสมัครนักศึกษา ระบบออนไลน์ btu.ac.th โทรศัพท์ 099-426-2525

   สำนักรับสมัครนักศึกษา

   • มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (BTU)
    16/10 ถนนเลียบคลองทวีวัฒนา
    เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร
    รหัสไปรษณีย์ 10170
   • 099-497-2333

   • 099-426-2525

   • info@btu-admission.com

   • btu-admission.com/

   รวมคำถามที่พบบ่อยสำหรับผู้สมัครเรียน

   ระบบการเรียนออนไลน์ BTU DE เป็นอย่างไร?

   อยู่ที่ไหนก็เรียนออนไลน์ได้ ช่วยให้ผู้เรียนประหยัดค่าใช้จ่าย

   นักศึกษาที่สมัครเข้าเรียนหลักสูตรทางไกล สามารถทำการ login เข้าสู่ระบบการเรียนการสอนที่ btude.bkkthon.ac.th และทำการศึกษาด้วยตนเองได้ตลอดเวลา

   นักศึกษาหลักสูตรทางไกลต้องเข้ามหาวิทยาลัยกี่ครั้ง?

   การเข้ามหาวิทยาลัยสำหรับนักศึกษาหลักสูตรทางไกล

   มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี โดย สถาบันการศึกษาทางไกล BTU DE กำหนดให้นักศึกษาที่เรียนหลักสูตรทางไกล ติดต่อเพื่อประชุมชี้แจงข้อมูลข่าวสารด้านการศึกษา 1 ครั้ง และวันสอบปลายภาคเรียน 1 ครั้ง (อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)

   ต้องการสมัครเรียนต้องชำระค่าลงทะเบียนเท่าไหร่?

   ผู้สมัครเรียนจะได้รับสิทธิพิเศษฟรีค่าสมัคร 500 บาท

   สำหรับผู้สนใจสมัครเรียนที่ทำการลงทะเบียนในแบบฟอร์ม [สำรองที่นั่งเรียน] ไว้เรียบร้อยแล้ว จะได้รับสิทธิพิเศษฟรีค่าสมัคร มูลค่า 500 บาท (โดยจะได้รับเป็นเช็คของขวัญภายหลังสอบปลายภาคเรียนที่ 1 จาก อ.หนึ่ง) และสามารถลงทะเบียนเรียนเริ่มต้นเพียง 5,500 บาท ก็สามารถเข้าเรียนในระบบออนไลน์ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีได้ทันที

   รวมค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรประมาณเท่าไหร่?

   การประมาณการค่าใช้จ่ายในแต่ละหลักสูตร

   สำหรับผู้สนใจข้อมูลด้านค่าใช้จ่ายในแต่ละหลักสูตรโดยละเอียด ทางมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีได้จัดเตรียมอาจารย์ผู้ประสานงานแนะแนวการศึกษาไว้ให้ข้อมูลโดยตรง ซึ่งสามารถติดต่อได้ที่ BTU Contact Center: 099-497-2333

   การผ่อนชำระค่าเล่าเรียนต้องทำอย่างไร?

   การผ่อนชำระค่าเล่าเรียนเป็นรายเดือน

   นักศึกษาที่เรียนหลักสูตรทางไกล สามารถเข้าโปรแกรมการผ่อนชำระค่าเทอมได้ตลอดหลักสูตรในขณะที่กำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี สามารถชำระค่าเล่าเรียนได้เดือนละ 1 ครั้ง และชำระให้เรียบร้อยเป็นรายภาคเรียน

   หลักเกณฑ์การกู้ยืมสินเชื่อเพื่อการศึกษาเป็นอย่างไร?

   บริการสินเชื่อเพื่อการศึกษา โดย ธนาคารออมสิน

   นักศึกษาที่เรียนหลักสูตรทางไกลสามารถติดต่อขอใช้บริการสินเชื่อเพื่อการศึกษาได้ที่ อ.กันตินันท์ ศรีประสงค์ สถาบันการศึกษาทางไกล มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี อาคาร 15 ชั้น 2 ห้อง สำนักรับสมัครนักศึกษา ระบบออนไลน์ btu.ac.th โทรศัพท์ 099-426-2525

   สำนักรับสมัครนักศึกษา ระบบออนไลน์

   • มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (BTU)
    16/10 ถนนเลียบคลองทวีวัฒนา
    เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร
    รหัสไปรษณีย์ 10170
   • 099-497-2333

   • 099-426-2525

   • info@btu-admission.com

   • btu-admission.com/

   © 2018 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี โดย อ.หนึ่ง (อ.กันตินันท์ ศรีประสงค์)

   © 2018 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

   โดย อ.หนึ่ง (อ.กันตินันท์ ศรีประสงค์)
   สมัครเรียนออนไลน์