สมัครเรียน

สามารถเลือกหลักสูตรที่ต้องการศึกษาต่อได้ที่นี่

สมัครเรียน

สามารถเลือกหลักสูตรที่ต้องการศึกษาต่อได้ที่นี่

BTU : We are the Professionals

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี คือ สถานศึกษาแห่งความเป็นมืออาชีพ


รวมกลุ่มกับเราบน Facebook หรือปรึกษาข้อมูลได้ที่ LINE@
© 2018 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี Bangkokthonburi University (BTU)

© 2018 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

Bangkokthonburi University (BTU)