รางวัลเกียรติยศ


รางวัลเกียรติยศด้านกีฬา
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ประจำปีการศึกษา 2559 มีรายละเอียดดังนี้

 • ถ้วยรางวัลพระราชทานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ประเภทการแข่งขันกีฬากรีฑาคะแนนรวมชาย ในการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 กันเกราเกมส์ ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
 • ถ้วยรางวัลพระราชทานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ประเภทการแข่งขันกีฬากรีฑาคะแนนรวมหญิง ในการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 กันเกราเกมส์ ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
 • ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬายิงปืนอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ประจำปี 2559 ประเภทยิงปืนทีมหญิง ณ สนามยิงปืนหัวหมากการกีฬาแห่งประเทศไทย
 • ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ได้รับรางวัลนักบริหารดีเด่นแห่งปี 2559 สาขาการบริหารการศึกษา และการกีฬาจากมูลนิธิเพื่อสังคมไทย
 • นางสาวรัชนก อินทนนท์ นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี นักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทยอดีตมือหนึ่งของโลก
 • นางสาวสุเบญรัตน์ อินแสง ได้รางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมกีฬากรีฑา ประเภทขว้างจักรหญิงจากการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 กันเกราเกมส์ ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
 • นายปริญญวัฒน์ ทองน่วม ได้รางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมกีฬาแบดมินตันจากการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 กันเกราเกมส์ ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
 • นายณัฏฐพร กรรเจียง ได้รางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมกีฬาเปตอง จากการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 กันเกราเกมส์ ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
 • นางสาวภัทรวดี กิตติยะ ได้รางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมกีฬาว่ายน้ำจากการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 กันเกราเกมส์ ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
 • รางวัลเกียรติยศ


  รางวัลเกียรติยศด้านกีฬา
  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ประจำปีการศึกษา 2559 มีรายละเอียดดังนี้

 • ถ้วยรางวัลพระราชทานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ประเภทการแข่งขันกีฬากรีฑาคะแนนรวมชาย ในการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 กันเกราเกมส์ ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
 • ถ้วยรางวัลพระราชทานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ประเภทการแข่งขันกีฬากรีฑาคะแนนรวมหญิง ในการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 กันเกราเกมส์ ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
 • ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬายิงปืนอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ประจำปี 2559 ประเภทยิงปืนทีมหญิง ณ สนามยิงปืนหัวหมากการกีฬาแห่งประเทศไทย
 • ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ได้รับรางวัลนักบริหารดีเด่นแห่งปี 2559 สาขาการบริหารการศึกษา และการกีฬาจากมูลนิธิเพื่อสังคมไทย
 • นางสาวรัชนก อินทนนท์ นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี นักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทยอดีตมือหนึ่งของโลก
 • นางสาวสุเบญรัตน์ อินแสง ได้รางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมกีฬากรีฑา ประเภทขว้างจักรหญิงจากการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 กันเกราเกมส์ ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
 • นายปริญญวัฒน์ ทองน่วม ได้รางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมกีฬาแบดมินตันจากการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 กันเกราเกมส์ ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
 • นายณัฏฐพร กรรเจียง ได้รางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมกีฬาเปตอง จากการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 กันเกราเกมส์ ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
 • นางสาวภัทรวดี กิตติยะ ได้รางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมกีฬาว่ายน้ำจากการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 กันเกราเกมส์ ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
 • © 2018 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี Bangkokthonburi University (BTU)

  © 2018 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

  Bangkokthonburi University (BTU)