ข่าวสารและกิจกรรมที่ BTU – Page 4 – มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (BTU)
23/09/2018

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จัดโครงการ “First English Camp”

สถาบันภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษ "First English Camp" เพื่อฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ และสาขาธุรกิจระหว่างประเทศ คณะบริหารธุรกิจ โดยมีคณาจารย์จากสถาบันภาษาต่างประเทศ สาขาภาษาอังกฤษ สาขาธุรกิจระหว่างประเทศร่วมเป็นวิทยากร พร้อมทั้งคณาจารย์ นักศึกษาจากสำนักกิจการนักศึกษาร่วมทำกิจกรรมตามโครงการดังกล่าวด้วย ณ อาคาร International Building เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561
20/09/2018

คณะนิเทศศาสตร์ ลงพื้นที่สวนสันติ จ.ปราจีนบุรี

คณะนิเทศศาสตร์ ลงพื้นที่สวนสันติ จ.ปราจีนบุรี กับ นายกอบต.บางสมบูรณ์ ปชส.มหาวิทยาลัยกับชาวบ้าน และ นศ. คณะนิเทศศาสตร์ ร่วมออกแบบผลิตภัณฑ์ให้กับชุมชน และได้นำมาจัดแสดงที่อาคาร cc อาเซียน
17/09/2018

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี คว้าแชมป์ตะกร้อไทยแลนด์ ลีก 2018 ชิงเงินรางวัล 1,500,000 บาท เป็นแชมป์อีกสมัยหนึ่ง

ขอแสดงความยินดีกับทีม “พญาหงส์” จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี สามารถคว้าแชมป์ตะกร้อไทยแลนด์ลีกไปครองได้สำเร็จ (เป็นแชมป์ 2 สมัยติดแล้วนะ)
16/09/2018

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประธานพิธีเปิด “ไทยนิยมยั่งยืน เพื่อชุมชนอยู่ดีมีสุข”

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี สนับสนุน โครงการ “ไทยนิยมยั่งยืน เพื่อชุมชนอยู่ดีมีสุข” โดย ผศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี พร้อมด้วย ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ให้การต้อนรับ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ในโอกาสมาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ตามโครงการ “ไทยนิยมยั่งยืน เพื่อชุมชนอยู่ดีมีสุข”
12/09/2018

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ผ่านการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560

ศ.ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและผศ.วิทยา เบ็ญจาธิกุล รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยผู้บริหาร คณบดี ผู้อำนวยการสำนัก และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ได้เข้ารับฟังการนำเสนอผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
11/09/2018

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2560

ผศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ รศ.พ.อ.ดร.ถวัลย์ ฤกษ์งาม ประธานกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน พร้อมคณะ ในโอกาสมาตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2560