ข่าวสารและกิจกรรมที่ BTU – Page 4 – มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (BTU)
23/09/2018

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จัดโครงการ “First English Camp”

สถาบันภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษ "First English Camp" เพื่อฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ และสาขาธุรกิจระหว่างประเทศ คณะบริหารธุรกิจ โดยมีคณาจารย์จากสถาบันภาษาต่างประเทศ สาขาภาษาอังกฤษ สาขาธุรกิจระหว่างประเทศร่วมเป็นวิทยากร พร้อมทั้งคณาจารย์ นักศึกษาจากสำนักกิจการนักศึกษาร่วมทำกิจกรรมตามโครงการดังกล่าวด้วย ณ อาคาร International Building เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561
20/09/2018

คณะนิเทศศาสตร์ ลงพื้นที่สวนสันติ จ.ปราจีนบุรี

คณะนิเทศศาสตร์ ลงพื้นที่สวนสันติ จ.ปราจีนบุรี กับ นายกอบต.บางสมบูรณ์ ปชส.มหาวิทยาลัยกับชาวบ้าน และ นศ. คณะนิเทศศาสตร์ ร่วมออกแบบผลิตภัณฑ์ให้กับชุมชน และได้นำมาจัดแสดงที่อาคาร cc อาเซียน
17/09/2018

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี คว้าแชมป์ตะกร้อไทยแลนด์ ลีก 2018 ชิงเงินรางวัล 1,500,000 บาท เป็นแชมป์อีกสมัยหนึ่ง

ขอแสดงความยินดีกับทีม “พญาหงส์” จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี สามารถคว้าแชมป์ตะกร้อไทยแลนด์ลีกไปครองได้สำเร็จ (เป็นแชมป์ 2 สมัยติดแล้วนะ)
16/09/2018

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประธานพิธีเปิด “ไทยนิยมยั่งยืน เพื่อชุมชนอยู่ดีมีสุข”

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี สนับสนุน โครงการ “ไทยนิยมยั่งยืน เพื่อชุมชนอยู่ดีมีสุข” โดย ผศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี พร้อมด้วย ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ให้การต้อนรับ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ในโอกาสมาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ตามโครงการ “ไทยนิยมยั่งยืน เพื่อชุมชนอยู่ดีมีสุข”
12/09/2018

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ผ่านการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560

ศ.ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและผศ.วิทยา เบ็ญจาธิกุล รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยผู้บริหาร คณบดี ผู้อำนวยการสำนัก และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ได้เข้ารับฟังการนำเสนอผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
11/09/2018

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2560

ผศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ รศ.พ.อ.ดร.ถวัลย์ ฤกษ์งาม ประธานกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน พร้อมคณะ ในโอกาสมาตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2560
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.
Read more